CUPRA Formentor
CupraCUPRA Formentor

ה CUPRA Formentor החדשה מגיעה בקרוב, רוצים לדעת עוד? השאירו פרטים!

התמונה להמחשה בלבד, דגם הרכב עומד בפני התחלת ייצור, לפיכך טרם קיבל את האישורים המתאימים במסגרת הליך התקינה האירופית וטרם קיימים לגביו נתונים מהימנים על צריכת הדלק ופליטת מזהמי האוויר