Cupra Leon - טכנולוגיה

המילה האחרונה בתחום הבטיחות:

מערכת חיישנים מתקדם מספק את הדור הבא בטכנולוגיית הבטיחות ושומר עליכם כשאתם בתנועה.

בקרת שיוט אדפטיבית המתאימה את מהירות הרכב לקצב התנועה.
Exit Assist: מתריעה כאשר תנועה מגיעה מאחור.
Emergency Assist

מזהה חוסר תגובה מתמשך מצד הנוהגים, ומובילה את הרכב באופן בטוח, לעצירה.

CupraCupra Leon - עמוד חדשCupra Leon - טכנולוגיה

מוכנה לכל מזג אוויר

לא משנה אם יש סערה או שהשרב כבר הגיע. באמצעות אפליקציה ניתן להתאים את הטמפרטורה מראש וליהנות מנסיעה נעימה יותר.

חנייה ללא מאמץ

מערכת Park Assist מדריכה את הרכב לתוך החניות הצפופות ביותר בקלות.

המערכת הופכת 'חנייה במקביל' לפעולה חסרת דרמות.
בפתיחת הדלת חיישנים מוודאים שאין תנועה המגיעה מאחור.
Exit Warning

מתריעה אם יש הולכי רגל או כלי רכב מאחורי הרכב, בנסיעה לאחור.

כל הפתרונות לנהיגה אורבנית

ישנן כל כך הרבה סכנות שם בחוץ, אפילו לנהגים מצויינים מגיעה קצת עזרה.

מערכת Pre-Crash

מזהה מצבים קיצוניים ומכינה את הרכב לפגיעה. המערכת מהדקת חגורות וסוגרת חלונות.

המערכת מגבירה את בטיחות הנוסעים ומצמצמת נזקי תאונה.