CUPRA ATECA החדשה - טכנולוגיה

הנאה בכל עיקול.

לקחת את חוויית הנהיגה לשלב הבא. שלל פריטי אבזור שמחדדים כל רגע מאחורי ההגה.

CupraCUPRA ATECA החדשהCupra Ateca החדשה - טכנולוגיה

להעצים את החוויה

הרקע של CUPRA במירוצי מכוניות מתורגם לטובת חוויית נהיגה המותאמת עבורך.

לבחור במצב נהיגה CUPRA ולקבל את מלוא הכוח והביצועים.
הגה ספורטיבי עם תיפורים בגוון נחושת CUPRA.
שליטה מוחלטת.

CUPRA מעניקה לך את הכוח לבחור באיזה אופן לחוות את הכביש שלפניך.

חופש. ללא גבולות.

נהיגה חופשית וחסרת מגבלות תודות לאבזור ולטכנולוגיות המתקדמים ביותר

גישה קלילה.

CUPRA ATECA מעניקה גישה יעילה לכל חנייה והופכת הטענה ופריקה לפעולה פשוטה.

מערכת סיוע בחנייה מאפשרת לך להיכנס ולצאת מכל חנייה בקלילות.
פתיחת תא מטען ללא מגע יד באמצעות חיישן בתחתית הפגוש.
קל בחנייה.

עם היגוי אוטומטי שמכוון את הרכב פנימה.