We Are Cupra

ואנחנו מאמינים בלהגדיר מחדש
את הצורה בה כולנו חווים את הדרך.

אתגר, תשוקה, עוצמה ויופי.

היסודות שמניעים אותנו
מגיעים מעולמות שונים.

אנחנו מברצלונה

והבאנו איתנו דרך חיים שמתמקדת בעיצוב, ביצועים ובכל הדברים שמצליחים לרגש אותנו.

עכשיו כשאתם יודעים, הדרך כולה שלכם. תעשו רק מה שמרגיש לכם טוב.